Monday, August 4, 2014

sovietpostcards:

kritseldis:

A postcard meant for sending to the work collective of poachers caught illegally fishing on Baltic sea, Soviet Union in 1960s.

The text tells that the person (fill the blank) has been fined for poaching in sum of (fill the blank) and asks the coworkers to discuss the misdeed with the person and to use the social pressure to make him/her to reconsider their poaching ways.

Now this is interesting.

Tuesday, June 10, 2014 Friday, April 25, 2014 Wednesday, April 2, 2014
Viktor Popkov, en äkta “sovjetkonstnär” kanske representerar den idealistiskt hoppfulla i den kommunistiska doktrinen; det som Sovjetunionen påstod gälla men trampade över eller perverterade - tron att folket älskar sitt land och är redo att dö för det; att söner hedrar minnet av sina fädrar och tar ansvar för de gamla och barnen.
Hans måleri är ytterligare ett exempel att snäva ideologiska ramar och ideal som är, intressant nog, djupt konservativa kan inte innesluta och hålla fången en sann talang.

Även om sammanhanget blir ofta sovjetmytologiskt, bör man se bortom det sovjetiska. Med tiden (konstnären dog 1974) och det postkommunistiska perceptionsskiftet förvånas man över hur det stroslaget HUMANISTISKA idealet växer fram i hans målningar.

Viktor Popkov, en äkta “sovjetkonstnär” kanske representerar den idealistiskt hoppfulla i den kommunistiska doktrinen; det som Sovjetunionen påstod gälla men trampade över eller perverterade - tron att folket älskar sitt land och är redo att dö för det; att söner hedrar minnet av sina fädrar och tar ansvar för de gamla och barnen.

Hans måleri är ytterligare ett exempel att snäva ideologiska ramar och ideal som är, intressant nog, djupt konservativa kan inte innesluta och hålla fången en sann talang.

Även om sammanhanget blir ofta sovjetmytologiskt, bör man se bortom det sovjetiska. Med tiden (konstnären dog 1974) och det postkommunistiska perceptionsskiftet förvånas man över hur det stroslaget HUMANISTISKA idealet växer fram i hans målningar.

Thursday, March 13, 2014 Saturday, March 8, 2014
zolotoivek:

Ivan Aivazovsky - Moonlit Night, 1885

zolotoivek:

Ivan Aivazovsky - Moonlit Night, 1885

Thursday, March 6, 2014
ericpenington:

Zinaida Serebriakova, Portrait of Ekaterina Serebriakova, 1928.

ericpenington:

Zinaida Serebriakova, Portrait of Ekaterina Serebriakova, 1928.

zolotoivek:

Kazimir Malevich - Head of a Boy in a Hat, undated

zolotoivek:

Kazimir Malevich - Head of a Boy in a Hat, undated

zolotoivek:

Konstantin Korovin - Woman with a Guitar, 1916

zolotoivek:

Konstantin Korovin - Woman with a Guitar, 1916

zolotoivek:

Aleksei Yavlensky - Large Head of a Woman (Manola), c. 1913

zolotoivek:

Aleksei Yavlensky - Large Head of a Woman (Manola), c. 1913